Om oss

Tolv vuxna och sju barn flyttade i september 2015 från Stockholm till Malmö med en längtan att berätta om Jesus för invånarna i denna fantastiska stad. SOS Church Stockholm hörde Guds rop om att starta en ny kyrka i Malmö och dessa tolv upplevde Guds utmaning att flytta dit i sitt hjärta. Andreas och Jenny Jensen blev pastorer, båda med ungdomsåren i Malmö.

Teamet kopplade med människor, delade budskapet om Jesus och gruppen växte. I nuläget ser ca: 80 SOS Church som sitt andliga hem och 45-55 personer träffas regelbundet på söndagar under våra Sunday Celebrations.

 

ABOUT US

Twelve adults and seven kids moved in September 2015 from Stockholm to Malmö with a urge to share about Jesus to the people of this fantastic city. SOS Church Stockholm heard the call from God to start a new church in Malmö and these twelve felt the challenge from God to move to Malmö in their hearts. Andreas and Jenny Jensen became the pastors, both have lived in Malmö as teenagers.

The team connected with people, shared the message about Jesus and the group grew. Today approximated 80 people sees SOS Church as their spiritual home and 45-55 people gather regularly on our Sunday Celebrations