Prayer Sessions

PRAYER SESSIONS är våra kvällar med mycket bön & lovsång. Bön är att tala med Gud och genom bön tror vi att saker och ting förändras. Gud svarar på bön och vi har sett många tillfällen där gudomlig påverkan har ändrat de mest svåra situationer.

En kristen ber ständigt i sitt privata liv men på PRAYER SESSIONS ber och tillber vi tillsammans. Det kan vara regelbunda samlingar en gång i veckan eller hela veckor där vi avsätter kvällarna till att be. Kolla in vår kalender när vi har nästa PRAYER SESSIONS